Ba con đĩ này ăn mặc như những người giúp việc nhỏ của ông già Noel và bắt tôi thay phiên nhau phá trinh chúng.

Bình luận

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận trên tường. Xin vui lòng Đăng nhập hoặc là Đăng kí miễn phí).